Villa Reissner
Förskola i Trekanten
Förskola Trollet
Mellanstadiebyggnad Hagbyskolan
Villa Reissner
Hagby förskola
Hagby förskola
Ebbetorp övningsstation
Fritidshus Svarteberga
Rockneby brandstation tillbyggnad
Rockneby förskola
Rocknebyskolan ombyggnad
Försäljningslokaler tillbyggnad

KONTORET

Arkforum arkitekter & ingenjörer ab är ett företag som ägnar sig åt ”estetisk organisation av den praktiska verkligheten". Med andra ord arkitektur och byggnadskonst. Kontoret har varit verksamt i 20 år, ägs och drivs av Henrik Arrhenius, arkitekt med över 30 års yrkeserfarenhet. Målsättningen är att tillsammans med beställare utveckla god arkitektur och tekniskt väl fungerande hus med det bästa ur det traditionella byggandets kvaliteter i kombination med modern teknik och sunda material. Företaget anpassar kapacitet och insats till vad varje enskilt projekt kräver genom att vid behov samarbeta med andra företag inom branschen. Bland uppdragsgivare finns företag, fastighetsförvaltare, kommuner o. d. samt även privatpersoner.

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG HANDLING

Arbetsfältet spänner sig alltifrån skissning och programarbete till färdigprojektering av bygghandlingar.

Åtaganden kan omfatta:

  • utrednings- och skissarbeten
  • upprättande av handlingar för bygglov o. d.
  • underlag för upphandling av entreprenader
  • arbetshandlingar för bygg- och utförandeskedet

Projektering är huvudsakligen databaserad där ritningsdokument framställs i AutoCAD och beskrivningar m. m. i Word och Excel. Dock finns alltid skisspennan med som ett viktigt redskap i arbetsprocessen!


Henrik Arrhenius arkitekt
070-568 99 44
henrik@arkforum.se