Skip to content →

Skolor och förskolor

Skolor och förskolor
 • Trollets förskola, nybyggnad av 6 st förskoleavdelningar samt storkök och administrationslokaler
 • Bergaviksskolan, nybyggnad av ca 2200 m² skollokaler
 • Ebbetorp, tillbyggnad av utbildningslokaler och personalutrymmen för Brandkåren i Kalmar
 • Högalids Folkhögskola, nybyggnad av skolmatsal och storkök
 • ”Gamla Sjöbefälsskolan”/Lars Kaggskolan, Kalmar, ombyggnad
 • Pårydskolan, om- och tillbyggnad
 • Ingelstorps Folkhögskola, ombyggnader och underhållsarbeten
 • Torsåsskolan, tillbyggnad.
 • Högalids Folkhögskola, renovering av elevbostäder samt ombyggnad av undervisningslokaler
 • Rockneby Förskola, tillbyggnad
 • Ljungbyholmsskolan/Södermöreskolan, om- och tillbyggnad av ca 5000 m² skollokaler inkl. nybyggnad av kommundelsbibliotek, Kalmar kommun, Fastighets- och Inköpskontoret (under uppförande)

PDF – industrier, kontor, försäljningslokaler