Skip to content →

Övrigt

Övrigt
  • Länssjukhuset i Kalmar, om- och tillbyggnad av miljöstation på ca 1000 m²
  • Kvarnen 9, Kalmar, ombyggnad till läkarmottagning
  • Vassmolösa Gästgiveri, ombyggnad

PDF – Övrigt

Länssjukhuset i Kalmar, om- och tillbyggnad av miljöstation på ca 1000 m²