Skip to content →

Kyrkor och församlingshem

Kyror och församlingshem
  • Kyrkor i Hagby, Arby, Voxtorp, Halltorp, Ljungbyholm, Trekanten, Läckeby, Trekanten, Förlösa och Fliseryd, ut- och invändiga renoveringar samt om- och tillbyggnader.
    Upprättande av Vård- och underhållsplaner för kyrkor i Mortorp, Påryd, Hagby, Arby, Voxtorp, Halltorp, Dörby och Hossmo
  • Garvaregården, om- och tillbyggnad av församlingshem
  • Församlingshemmet i Tvärskog, om- och tillbyggnad

PDF – kyrkor och församlingshem

Garvaregården, om- och tillbyggnad av församlingshem