Skip to content →

Industrier, kontor och försäljningslokaler

Guldfågeln
Guldfågeln

 

Ruthensparre
Ruthensparre

 

Husvagn & Fritid
Husvagn & Fritid
 • Kv. Ruthensparre 21 Karlskrona, ombyggnad av redaktionslokaler samt om- och tillbyggnad för Karlskronas kommunala förvaltning.
 • Guldfågeln AB, Mörbylånga, om- och tillbyggnad av ca 11000 m² produktions- och kontorslokaler.
 • Kv Psilander, Karlskrona, ombyggnad till kontorslokaler (utnämnt till ”årets ombyggnad i Karlskrona” 2001)
 • Husvagn & Fritid, tillbyggnad av utställnings- och försäljningslokal
 • Geijer Timber Torsåsverken, nybyggnad av panncentral
 • Automatlego, tillbyggnad av industrilokaler
 • TME AB, nybyggnad av elektronikverkstad och kontor
 • Psilander 58, Karlskrona, ombyggnad för Kronofogdemyndigheten
 • Torsåsverken, tillbyggnad av sågverk
 • Spinova, Torsås, tillbyggnad av kontor och industri
 • Moteco Ruda, tillbyggnad av kontor och produktionslokaler
 • Mefab, Torsås, tillbyggnad av industrilokaler
 • Moskogens Deponianläggning, ny personalbyggnad med omklädnads- och pausrum, administrations- och sammanträdeslokaler
 • Fabas-Gruppen, Karlskrona, nybyggnad av förbindelsegång samt ombyggnad av kontorslokaler
 • Laduryd, tillbyggnad av hönseri
 • Tegelvikens Mottagningsstation, tillbyggnad av kontors- och personalbyggnader
 • Bedriftsveinen Oslo, ombyggnad av kontors- och utställningslokaler.
 • Domherren Kalmar, inredning av vindsvåning till kontor.
 • Birkenäs Kalmar, ombyggnad till administrationslokaler för Landstinget i Kalmar län.
 • Leamington Spa England, layouter m m avseende industri- och kontorsbyggnad för
 • Motoman Robotics UK LTD
 • Guldsmeden, Kalmar, ombyggnad av butikslokaler.
 • Motoman Robotics, Torsås, tillbyggnad av industrilokaler och personalmatsal.
 • Stinsen, tillbyggnad av livsmedelsbutik

PDF – industrier, kontor, försäljningslokaler