Skip to content →

Bostäder, äldreboende

Boster och äldreboende
  • Beckasinen, Kalmar, nyproduktion av ca 90 st. studentbostäder (nominerat till ”årets prefabbyggnadspris” 1999).
  • Beckasinen 36-38, Kalmar, ombyggnad av ca 100 lägenheter. Almen, Nybro, om- och tillbyggnad av dagcenter till 36 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen
  • Sophiagården, Söderåkra, om- och tillbyggnad av sjukhem
  • Stensbergshemmet, Kalmar, medverkan i projektering för ombyggnad av ca 100 lägenheter
  • Diverse villor och fritidshus.
  • Brobacksgården Söderåkra, ombyggnad av ålderdomshem till 18 st bostadslägenheter.

PDF – bostäder och äldreboende