Projektering | Arkforum Skip to content →

Projektering

Vi utför byggprojektering från idé till färdig handling.
Våra åtaganden kan omfatta:

  • utrednings och skissarbeten
  • upprättande av handlingar för bygglov och tillståndsansökningar
  • underlag för upphandling av entreprenader
  • åtgärdsprogram för renovering och restaurering av kulturbyggnader
  • kompletta arbetshandlingar för bygg- och utförandeskedet

I huvudsak är all dokumentframställning inom företaget databaserad. Ritningsdokument framställs i AutoCad och beskrivningar m m i Word och Excel.
Företaget verkar i ett utvecklat samarbete med andra arkitekt- och ingenjörsföretag och anpassar kapacitet och insats till vad varje enskilt projekt kräver.