Om företaget | Arkforum Skip to content →

Om företaget

ARKFORUM arkitekter & ingenjörer ab finns i Kalmar och sysslar med arkitektur och byggnadskonst. Företaget startades 1996 av arkitekt Ivar Petersson, byggnadsingenjör Hans Wigselius samt arkitekt Henrik Arrhenius och ägs idag till lika delar av Hans Wigselius och Henrik Arrhenius.

Vårt arbetsfält spänner sig alltifrån skissning och programarbete till färdigprojektering av arbetshandlingar. Vi arbetar även med färgsättningar, entreprenadbesiktningar, överlåtelsebesiktningar, kostnadskalkyler, allmän byggkonsultation samt medverkar i projekt som kvalitetsansvariga enligt Plan- och bygglagen (PBL).

Våra uppdragsgivare återfinns bland såväl privatpersoner som företag, fastighetsförvaltare, kommuner, kyrkliga samfälligheter och landsting.

Vår målsättning är att vi tillsammans med våra beställare skall utveckla god arkitektur och tekniskt väl fungerande hus där vi kombinerar det bästa av det traditionella byggandets kvaliteter med modern teknik och sunda material.

Företaget har utarbetat ett kvalitetssystem som baseras på ISO 9001 och ISO 14001. Kvalitetssystemet finns dokumenterat i ARKFORUMs kvalitetshandbok.