Kontroll och besiktning | Arkforum Skip to content →

Kontroll och besiktning

Vi utför tjänster inom områdena byggkontroll och entreprenadbesiktningar och medverkar även i projekt som kvalitetsansvariga enligt Plan- och Bygglagen (PBL).
Dessa tjänster syftar till att säkerställa att byggprocessen utförs i överensstämmelse med föreskrivna handlingar och gällande bestämmelser.